Rozliczanie płac

Rozliczanie płac:

  • Prowadzenie akt osobowych
  • Określanie i obliczanie przepracowanych godzin pracownika 
  • Rozliczanie delegacji
  • Miesięczne obliczanie płac
  • Miesięczne zgłoszenia do kas socjalnych 
  • Tworzenie powiadomienia podatkowego zatrudnienia 
  • Rejestracja i wyrejestrowanie pracowników 
  • Raporty roczne dla pracowników 
  • Wypełnianie zaświadczeń dla pracowników i urzędów