Rozliczanie płac

• Prowadzenie akt osobowych
• Określanie i obliczanie przepracowanych godzin
• Rozliczanie delegacji
• Miesięczne obliczanie płac
• Miesięczne zgłoszenia do kas socjalnych
• Tworzenie powiadomienia podatkowego zatrudnienia
• Rejestracja i wyrejestrowanie pracowników
• Raporty roczne dla pracowników
• Wypełnianie zaświadczeń dla pracowników i urzędów

Kompleksowa obsługa księgowa*:

• sortowanie i organizacja bieżącej dokumentacji księgowej
• kontrola rachunków zgodnie z ustawą UStG
• bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
• BWA - sprawozdania analizy finansowej
• wyliczanie zobowiązań podatkowych
• ewidencje środków trwałych
• przygotowanie do rozliczeń rocznych
• Transakcje płatnicze
• Windykacja

*Ksiegowanie biezacych transakcji w ramach § 6 nr 4 niemieckiej ustawy o doradztwie podatkowym

Serwis biurowy

• Pomoc przy wystawianiu rachunków
• Tłumaczenie korespondencji
• Pisanie pism oraz odwołań
• Archiwizacja i digitalizacja dokumentów firmowych

Doradztwo w otwarciu firmy

• w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności
• kompleksowa pomoc w zakresie wypełniania dokumentacji rejestracyjnej w urzędzie miasta oraz urzędzie skarbowym
• w zakresie wyboru formy opodatkowania